شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری مستمر در بخش های متفاوت تحقیق و توسعه، یکی از ارکان فعالیت های مجموعه آسیا ابزار دقیق است و بخش قابل توجهی از این فعالیت ها، در راستای ارتقاء کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات بوده است. در این راستا با مشارکت بخش R &D و Q.C سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش آزمون های کیفی صورت گرفته است تا بتوانیم از قابلیت اطمینان و عملکرد تولید اطمینان حاصل نماییم و قادر باشیم بالاترین استاندارد های بین المللی را رعایت نماییم. شایان ذکر است بخش R & D این شرکت، با تلاش مستمر توانسته با ساخت سیستم های میترینگ، Analyzer house ، process package ،wellhead control system و control system تجهیزات مختلفی را در کشور بومی سازی کند.