شرکت آسیا ابزار دقیق

 • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

ارزیابی صلاحیتنظر به اینکه شرکت آسیا ابزار دقیق توانسته است نقشی موثر و سازنده از طریق تولید و تامین کالاهای مورد نیاز طرح ها، پروژه ها و مجتمع های صنعت نفت ایفا نماید، موفق به اخذ گواهینامه های صلاحیت از شرکت های معتبر نفت، گاز و پتروشیمی ایران شده است. ازجمله این شرکت با توجه به بومی سازی ساخت اسکیدهای میترینگ و پرووینگ، دارای گواهینامه ساخت و تجمیع (Integration) تجهیزات اسکیدهای میترینگ و پرووینگ حجمی مایعات و گازهای هیدروکربوری از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی می باشد.

گالری گواهینامه های صلاحیت

 • وزارت صنایع و معادن||||16||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  وزارت صنایع و معادن

 • نفت و گاز پارس||||17||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شرکت نفت و گاز پارس

 • نفت و گاز پارس 2||||18||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شرکت نفت و گاز پارس

 • مهندسی و توسعه گاز ایران||||19||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مهندسی و توسعه گاز ایران

 • مناطق نفت خیز جنوب||||20||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مناطق نفت خیز جنوب

 • مناطق نفت خیز جنوب 2||||21||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مناطق نفت خیز جنوب

 • مناطق نفت خیز جنوب 3||||22||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مناطق نفت خیز جنوب

 • مناطق نفت خیز جنوب 4||||23||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مناطق نفت خیز جنوب

 • مهندسی وساختمان نفت||||24||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  مهندسی وساختمان نفت

 • طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی||||25||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی

 • وزارت نفت اسکید میترینگ||||26||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  وزارت نفت اسکید میترینگ

 • وزارت نفت ساخت و تجمیع||||27||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  وزارت نفت ساخت و تجمیع

 • وزارت نفت حجم سنجی با آب||||28||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  وزارت نفت حجم سنجی با آب

 • شرکت PetroChina||||105||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شرکت PetroChina

 • شرکت جندی شاپور||||106||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شرکت جندی شاپور

 • شرکت پالایش خانگیران||||107||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شرکت پالایش خانگیران

 • شرکت پترو کیش||||108||||گالری گواهینامه های صلاحیت

  شـرکت پتـرو کیـش