شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

تجهیزات پروسسیشرکت آسیا ابزار دقیق با سابقه درخشان 25 ساله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور همواره خود را متعهد و ملزم به جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی در ساخت تجهیزات مورد استفاده در این صنایع در داخل کشور جهت جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال متخصصین ایرانی می داند. در این راستا با توجه به نیاز مبرم و روز افزون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به پکیج های مختلف کنترلی و پروسسی، ضمن کسب و ارتقاء دانش فنی خود از طریق شرکتهای بزرگ بین المللی نسبت به بومی سازی و ساخت تجهیزات فوق در داخل کشور همت گمارده است. شرکت AI Energy Solutions (UK) متخصص در مهندسی، ساخت و تامین پکیج های پروسسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نمونه ای از این شرکت های بین المللی می باشد که شرکت آسیا ابزار دقیق موفق به امضای توافقنامه همکاری مشترک (Partnership Agreement) با این شرکت در زمینه انتقال تکنولوژی و بومی سازی پکیج های پروسسی شده است. مشخصات تجهیزات و محصولات تولیدی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

Oil Products
Oil Seprators
Oil Dehydrators
Oil Desalters
دانلود کاتالوگ

Gas Products
Gas Dehydration Unit (GDU)
Hydrocarbon Dew Point
Gas Sweetening
دانلود کاتالوگ

Produced Water
CPI
Deoiling Hydrocyclones
Compact Flotation Units
Induced Static Flotation Units
Membrane Filtration
Nutshell Filters
H2S stripping
دانلود کاتالوگ

Sand Management
Sand Separator
Sand Fluidising Cyclone
Desanding Hydrocyclone
Sand Washing
Sand Collection and Transportation


دانلود کاتالوگ