شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
پروژه های جاری

عنوان پروژه: سیستم میترینگ NGL 3200-Unit 700 غرب کارون

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
پیمانکار: موسسه صدف
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز واحد 700 در NGL 3200 با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 16 اینچ از نوع Transient و آرایش 1+1+1 – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph ، Dew Point Analyzer، H2S Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی NGL 3200-Unit 500 غرب کارون

کارفرما: شرکت سازه
پیمانکار: شرکت سازه
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز واحد 500 در NGL 3200 با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر التراسونیک 10 اینچ از نوع Transient و آرایش 1+1 – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Automatic Sampling System و سیستم های کنترل و نمایش – مجهز به پروور Bi-Directional با سایز 24 اینچ

عنوان پروژه: سیستم میترینگ پروپان-بوتان فازهای 23،22 و 24 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت پتروکاران شفق کیش (PKSK)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: طراحی و ساخت سیستم میترینگ پروپان-بوتان فازهای 23،22 و 24 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر توربینی 12 اینچ از نوع و آرایش 1+1 – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Sampling System ، Gas Chromatograph و سیستم های کنترل و نمایش – مجهز به Compact Piston Prover

عنوان پروژه: سیستم میترینگ پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
پیمانکار: شرکت فرداست انرژی فلات
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: طراحی و ساخت سیستم های میترینگ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس شامل 5 دستگاه سیستم میترینگ  جهت اندازه گیری سیالات  Finished Gas Oilو MTBE و JET A1 و  Regular Gasoline و   Premium Gasoline و 5 دستگاه  Sampling System و یک عدد  Mobile Prover

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز اتان یونیت 116 فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز اتان تولیدی فاز های 20 و 21 پارس جنوبی در یونیت 116 با دقت Custody Transfer در 3 Run 12 اینچ توسط توسط فلومیتر های التراسونیک از نوع Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز متان یونیت 106 فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز متان تولیدی فاز های 20 و 21 پارس جنوبی در یونیت 106 با دقت Custody Transfer در 4 Run 24 اینچ توسط فلومیترهای التراسونیک از نوع Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز خط لوله 56 اینچ سراسری ششم در ایستگاه شلمچه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
پیمانکار: شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز خط لوله ششم سراسری در ایستگاه شلمچه با آرایش 4+1+1 و سایز 20 اینچ کلاس 600 توسط فلومیترهای التراسونیک با ظرفیت مجموع برابر با 28243 مترمکعب بر ساعت – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer ، O2 & H2S Analyzer ، دارای 5 عدد Gas Filter Separator هر یک به ظرفیت 7060 مترمکعب بر ساعت و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز اتان فاز 13 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت پتروکاران شفق کیش (PKSK)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز اتان تولیدی فاز  13 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر التراسونیک 12 اینچ از نوع Transient –مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز اتان فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت پتروکاران شفق کیش (PKSK)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز اتان تولیدی فاز های 15 و 16 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر التراسونیک 12 اینچ از نوع Transient – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز اتان فازهای 23،22 و24 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت پتروکاران شفق کیش (PKSK)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز اتان تولیدی فاز های 23،22 و 24 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر التراسونیک 12 اینچ از نوع Transient – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش – طراحی شده به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گاز اتان فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز اتان تولیدی یونیت 160 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 10 اینچ از نوع Transient –مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی و Gas Analyzer و سیستم های کنترل و نمایش

عنوان پروژه: سیستم میترینگ نفت میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
پیمانکار: شرکت جهانپارس
سال اجرا: 2017
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان نفت تولیدی تجهیزات مرکزی فرآورشی میدان نفتی آذر به صورت Skid Mounted و  دارای 3 Run با سایز 8 اینچ توسط 3 فلومیتر توربینی 4 اینچ – مجهز به پروور U-Type 14 اینچ به 10 اینچ Bi-Directional، تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Sampling cabinet، Analyzer House جهت آنالیز مقادیر H2S, BS&W, RVP و سیستم های کنترل