شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد حقوقی و قراردادی
مدیریت قرارداد، در واقع مدیریت آن دسته از قراردادهایی است که با مشتریان، کارفرمایان، شرکا، و یا کارکنان بسته می شود. مدیریت قرارداد شامل مذاکره و تضمین جزییات و شرایط قراردادها بر اساس قانون است. علاوه بر این مستندسازی و توافق بر سر هرگونه تغییر و یا اصلاح در این قراردادها بر عهده این مدیریت است. می توان گفت مدیریت، اجرا و تحلیل کارامد قراردادها با هدف بیشینه کردن بازدهی مالی و اجرایی و کمینه کردن خطرات وظیفه مدیریت قراردادها است.
قراردادهای تجاری رایج شامل نامه های استخدام، فاکتورهای فروش و سفارش های خرید می باشد. قراردادهای پیچیده اغلب برای پروژه های ساخت و خدمات ویژه که از لحاظ فنی جزییات زیادی دارند لازم اند.
مدل مدیریت قرارداد استاندارد ،شامل اصول زیر در قلمرو خویش است:
  •    اختیارات و مذاکره
  •     مدیریت پایه ای
  •     مدیریت تعهدات
  •     مدیریت ارتباطات
  •     مدیریت اسناد
  •     رشد و پیشرفت