شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس :

تهران ، خیابان ولیعصر ، روبروی مسجد بلال،نبش کوچه گلستان ، پلاک 2761 ، طبقه چهارم ، واحد 42

تلفن :

9821-22650295+

9821-22054576+

واحد آموزش و منابع انسانی
هدف اصلی مرکز آموزش تقویت فنی و مهندسی متخصصان برای اجرای پروژه ها با افزایش دانش، مهارت و انتقال آنها است. این شرکت به خوبی می داند که بازدهی یک سازمان به سیاست مدیریت منابع انسانی آن وابسته است و معتقد است که نیروی انسانی یک شرکت با ارزش ترین سرمایه آن شرکت است. بنابراین، با پیروی از این سیاست ، همواره سعی در جلب رضایت کارکنان خود دارد.
برنامه توسعه بر گسترش و تقویت پتانسیل کاری کارکنانش بناشده است.