شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

ESDسیستم های کنترلی و


سامانه های قطع اضطرار (ESD)، که سامانه های ابزاردقیقی ایمنی (Safety instrumented systems(SIS) نیز خوانده میشوند، در فرایندهای حساس و دارای خطر زیاد استفاده میشوند. این سامانه ها بطور موازی با سیستم کنترل اصلی مانند DCS کار میکنند و اگر به هر دلیلی کنترل فرایند از دست سیستم کنترل اصلی خارج شود، فرایند را قطع مینمایند و به حالت ایمن میبرند. طبق استانداردهای رایج، حسگرها و عملگرهای متصل به ESD باید از حسگرها و عملگرهای متصل به سیستم کنترل اصلی مجزا باشند. در فرایندهای تحت کنترل ESD خطرات موجود در هر حلقه کنترلی شناسایی و میزان خطر برآورد شده و براساس آن یک سطح جامعیت ایمنی (Safety Integrity Level(SIL)) به حلقه کنترلی نسبت داده میشود. SIL سامانه باید مطابق با بالاترین SIL برآورد شده حلقه های کنترلی باشد. پیکربندی سامانه بر اساس SIL نسبت داده شده تعیین میشود. شرکت آسیا ابزار دقیق با تکیه بر پرسنل مجرب خود سیستمهای کنترل مهندسی شده شامل DCS و ESD را در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی ارائه میدهد. سرویسهای ارائه شده از طراحی اولیه و ساخت تابلوها شروع شده و با برنامه نویسی و در نهایت راه اندازی و پشتیبانی ادامه میابد. در این پروژه ها سعی بر استفاده از پرسنل مجرب داخلی در کنار متخصصان خارجی معتبر جهت انتقال دانش فنی می باشد که در نهایت محصول نهایی با بهترین کیفیت، حداقل زمان و کمترین صرف هزینه های مدیریتی و هماهنگی برای مشتری انجام میگردد.
خدمات بخش سیستم کنترل شرکت به شرح زیر میباشند:
طراحی سیستم کنترل
برنامه نویسی
بازرگانی و تامین قطعات
ساخت پانلها
پشتیبانی و تامین قطعات یدکی
آموزش و ارائه خدمات پس از فروش