شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد طراحی و مهندسی

هدف دپارتمان مهندسی این شرکت این است که عملکرد کلی طراحی و ساخت را ماکزیمم کند. بر طبق طبیعت یک پروژه، مطالعات تیم مهندسی شامل تمام و یا قسمتی از موارد زیر است:
امکان سنجی
طراحی (اصول، پایه و جزییات)
مهندسی بازرگانی
مهندسی ساخت

شرکت آسیا ابزار دقیق با توجه به انجام انتقال تکنولوژی به داخل کشور جهت بومی سازی محصولات توانایی طراحی مهندسی و ساخت انواع سیستم های اندازه گیری جریان (میترینگ)، سیستم های کنترلی و ESD، تجهیزات پروسسی، Analyzer House، Wellhead Control Panel و Sampling System را دارا میباشد.