شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
پروژه های انجام شده

عنوان پروژه: سیستم میترینگ انبار نفت 10 میلیون بشکه ای گناوه

کارفرما: شرکت پترو امید آسیا
پیمانکار: شرکت پترو امید آسیا
سال اجرا: 2014
مشخصات فنی پروژه: اندازه گيري ميزان نفت خام ورودی و خروجی انبار نفت با دقت Custody Transfer توسط 5 خط 16 اینچ و با ظرفیت اندازه گیری 10 میلیون بشکه نفت خام - مجهز به تجهيزات اندازه گيري و نمايش فشار، Bi Directional Prover به منظور انجام عملیات کالیبراسیون در سایت، Automatic Sampling System، دارای سیستم نمایش و کنترل همراه با On-Off Valves و سیستم اندازه گیری کامپیوتری

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)
پیمانکار: شرکت IPMI
سال اجرا: 2014
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز تولیدی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 24 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 3500 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer، on-off Valve و سیستم های نمایش –انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant  با قابلیت ارسال مقادیر به سیستم های Dispatching ملی

عنوان پروژه: سیستم میترینگ مرکز ذخیره سازی و تزریق گاز شوریجه

کارفرما: شرکت ذخیره سازی گازهای طبیعی
پیمانکار: شرکت جندی شاپور
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گيري ميزان ذخيره سازي و تزريق گاز شوريجه با دقت Custody Transfer توسط 2 فلومیتر التراسونیک 20 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 12000 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما و چگالی – دارای سیستم نمایش و کنترل همراه با On-Off Valves – انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant 
عنوان پروژه: سیستم میترینگ نفت خام میدان نفتی کارون غربی-اروندان

کارفرما: شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
پیمانکار: شرکت طراحي و مهندسي صنايع انرژي (EIED)
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گيري ميزان نفت خام توليدي ميدان نفتي كارون غربي اروندان با دقت Custody Transfer توسط 3 فلوميتر توربيني از نوع هليكال – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 165،000 بشکه نفت خام در روز - مجهز به تجهيزات اندازه گيري و نمايش فشار، Bi Directional Prover به منظور انجام عملیات کالیبراسیون در سایت، Automatic Sampling System، on-off Valve، H2S Analyzer، Slat in Crude Analyzer، Density Meter، Vapor Pressure Analyzer، BS&W Analyzer همراه با کنترل ولو و سیستم اندازه گیری کامپیوتری و HMI

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی فاز 12 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی-شرکت پتروپارس
پیمانکار: شرکت نارگان
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز تولیدی فاز 12 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 28 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 3218 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer، on-off Valve و سیستم های نمایش – طراحی شده بر اساس Z Configuration به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت - انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant  با قابلیت ارسال مقادیر به سیستم های Dispatching ملی

عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی فازهای 22،23 و 24 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت سپانیر-پتروسینا آریا
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز تولیدی فازهای 22،23 و 24 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 24 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 1948 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer، on-off Valve و سیستم های نمایش – طراحی شده بر اساس Z Configuration به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت - انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant  با قابلیت ارسال مقادیر به سیستم های Dispatching ملی


عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی فاز 13 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت سپانیر
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز تولیدی فاز 13 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 24 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 1948 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer، on-off Valve و سیستم های نمایش – طراحی شده بر اساس Z Configuration به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت - انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant  با قابلیت ارسال مقادیر به سیستم های Dispatching ملی


عنوان پروژه: سیستم میترینگ گازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
پیمانکار: شرکت سپانیر- پتروکاران شفق کیش
سال اجرا: 2012
مشخصات فنی پروژه: اندازه گیری میزان گاز تولیدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با دقت Custody Transfer توسط 3 فلومیتر التراسونیک 24 اینچ از نوع Transient – ظرفیت اندازه گیری سیستم برابر 1948 مترمکعب بر ساعت به صورت دو طرفه و Skid Mounted – مجهز به تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، چگالی، Gas Chromatograph، Dew Point Analyzer، on-off Valve و سیستم های نمایش – طراحی شده بر اساس Z Configuration به جهت امکان کالیبره نمودن میترهای Duty در مقابل میتر Master در سایت - انجام محاسبات Custody توسط دو Flow Computer به صورت Redundant  با قابلیت ارسال مقادیر به سیستم های Dispatching ملی