شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد خدمات پس از فروش
کیفیت بالا، رضایتمندی مشتری، مدیریت زمان و هزینه، انتقال تکنولوژی به داخل کشور جهت بومی سازی محصولات و اتکا به توان داخلی همواره از مهمترین اهداف شرکت آسیا ابزار دقیق می باشند. در زمان ساخت محصولات تولیدی این شرکت، پس از شروع قرارداد روش آزمایش و کنترل کیفیت (Quality Control Plan) تهیه و مورد تایید کارفرما می رسد. همچنین تمامی تجهیزات  خارجی که از شرکای تجاری خود تامین می گردد، توسط واحد بازرسی فنی  شخص ثالث  که توسط واحد های صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در خارج از کشور معرفی می گردد و تیم بازرسی با حضور در کارخانه سازنده تجهیزات بر اساس QCP و ITP مورد بازرسی قرار می گیرد. در زمان ساخت وFAT  تست نهایی سیستم شرکت شخص ثالثی که کارفرما مشخص نموده گزارشاتی تدوین می نماید. نظامنامه کیفیت این شرکت نیز بالاترین مرجع سیستم کیفیت بوده و کلیه بخش های نظام کیفیت و محصولات تولیدی را در بر میگیرد که این نظامنامه شامل رویه های بسته بندی و حمل و نقل، ارزیابی دوره ای محصولات، اقدامات اصلاحی و نگهداری و تعمیرات میباشد. در زمینه تامین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده، شرکت آسیا ابزار دقیق به عنوان سازنده محصولات تولیدی و یا نماینده شرکای تجاری، پس از فروش محصولات خود را ملزم به برگزاری دوره های آموزشی توسط مهندسین و کارشناسان خود و یا خارجی می داند.