شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد مدیریت و سرمایه گذاری
مدیریت مالی به عنوان قلب تپنده یک شرکت، به صورت یک زیر سیستم مدیریت کلی شرکت تبیین می­گردد که هدف آن تضمین منابع مالی، استفاده سودمند از آنها، افزایش ارزش و ایمنی سرمایه­های شرکت می­باشد.
وظایف مدیریت مالی را می­توان به صورت خلاصه اینطور بیان کرد:
  •     ارزیابی تلاش مجموعه از دیدگاه مالی برای مجموعه فعالیت­های اتخاذشده در یک بازه معین
  •     تامین شرایط ساختاری و کیفی لازم سرمایه
  •     کنترل نحوه استفاده از سرمایه
  •     تاثیرگذاری بر فاکتورهای تصمیم­گیری در هر مرکز به منظور تضمین استفاده مفید از سرمایه­های جذب شده
  •     تضمین و نگهداری تعادل مالی بر اساس نیازهای شرکت
  •     تلاش برای دستیابی به نتایج مالی مدنظر
در مدیریت مالی یک شرکت مدرن و موفق جایی برای اشتباه و یا هرگونه عمل کند، غیرمفید وغیرقابل اطمینان وجود ندارد. بیشتر از هر بخش دیگری در این شرکت، اداره منابع مالی نیازمند دقت، قابلیت اطمینان و شفافیت است. بنابراین، بدون این فاکتورها سرمایه به خارج از شرکت نشت می­کند.
مدیریت مالی تنها به محاسبه سود و پرداخت صورت­حساب اختصاص ندارد، بلکه به عنوان یک مولفه کلیدی در استراتژی تجاری یک شرکت در نظر گرفته می­شود. همه چیز (سود، رضایت کارکنان، برنامه ریزی و بهره ­وری) به مدیریت مالی وابسته است. ساختار مالی به کمک این شرکت آمده است تا توان مالی آن را بهبود بخشیده و جهت­گیری درستی به آن بدهد. هدف این بخش این است که مدیریت مالی را در درون استراتژی کلی شرکت قرار دهد و خدمات بهتری را برای مشتریان، حمایت بهتر از نیروی کار و سود بیشتر برای شرکت فراهم کند.