شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

محصولات تولیدی

در حال حاضر این شرکت با تکیه بر تجربیات دهه های گذشته و بهره برداری از تجربیات مدیران، همکاری های وسیعی را با شرکت های خارجی در حوزه های متنوع نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده تا با انتقال تکنولوژی و بومی سازی محصولات بتواند سهم کالاهای با کیفیت ساخت داخل را بیش از پیش افزایش دهد.

پروژه ها

سوابق و فعالیت های اجرایی شرکت آسیا ابزار دقیق به منظور انتقال دانش فنی و جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین پروژه های تامین تجهیزات و کالا به شرح ذیل قابل مشاهده هستند.
پروژه های انجام شده
شرکت آسیا ابزار دقیق با پشتوانه تجربه مدیران و کارکنان خود موفق به اجرای پروژه های متعددی در طول سابقه کاری خود گردیده است که عنوان و شرح کار این پروژه ها عبارتند از :

پروژه های جاری
در حال حاضر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه انتقال دانش فنی توسط شرکت آسیا ابزار دقیق و تقویت اقتصاد ملی، اهم پروژه های جاری این شرکت عبارتند از: